Yhteiskehittämisessä keskeistä osaamista, vuorovaikutukseen, luottamukseen ja tasaveroisiin suhteisiin liittyviä valmiuksia voidaan edistää valmennuksilla, joihin osallistuu esimerkiksi tietyn sosiaali- tai terveyspalvelun ammattilaisia ja esimiehiä sekä kyseisen palvelun käyttäjiä, asiakkaita.

Mukaan voidaan kutsua myös yhteistyökumppaneita, jolloin yhteiskehittäminen laajenee yksiköiden oman toiminnan ulkopuolelle, asiakkaiden prosessien ja esimerkiksi arjessa toipumisen kannalta merkittäviin tahoihin ja toimijoihin.

Muokkaan jokaisen valmennuksen osallistujien, organisaation ja yhteiskehittämisen tavoitteiden pohjalta. Valmennus voi sisältää esim. yhteistyösuhteiden rakentamisen ja vahvistamisen, kokemustiedon ja asiantuntijatiedon yhteensovittamisen, palvelukokemusten tutkimisen, yhteiskehittämisen perusteiden sekä kokeilujen käynnistämisen ja fasilitoinnin elementtejä.

Valmennukset voidaan toteuttaa

- kehittämispäivien tai seminaarien yhteydessä toteutettavana 2-3 tunnin työskentelynä tai niiden jatkumona

- työpajatyöskentelynä, joka kestää 3-4 tuntia tai koko päivän

- minivalmennuksena, joka koostuu parin kuukauden kestoisesta, 2-4 työskentelyn kokonaisuudesta

- valmennusprosessina, joka kestää esimerkiksi 5-7 kuukautta ja koostuu n. kerran kuussa toteutettavasta yhden tai puoli päivää kestävästä valmennuksesta. Tämän tyyppisiä valmennuksia edustavat mallintamani Jaettu asiantuntemus -valmennus (asiakkaiden ja työntekijöiden yhteistyötä, luottamusta ja uudenlaisia toimintamalleja kokeilujen avulla virittävä yhteisvalmennus) sekä Laajennettu työyhteisö -valmennus (työyhteisön toimintakulttuurin muutosta tukeva, esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden tiimeihin tai työparityöskentelyyn osallistumista tukeva valmennus).