Yhteiskehittäminen perustuu uudenlaiseen tapaan ajatella ja toimia yhdessä. Siksi se edellyttää myös entistä yhteisempää kieltä, avointa vuorovaikutusta ja luottamusta. Näitä valmiuksia ja osaamista voidaan virittää ja vahvistaa esimerkiksi Jaettu asiantuntemus- sekä Laajennettu työyhteisö -tyyppisillä, useamman kuukauden kestävillä valmennuksilla tai organisaation ja hankkeen tavoitteita kohdennetusti palvelevilla minivalmennuksilla.