Työnohjaus auttaa säilyttämään ja vahvistamaan positiivista työn imua.

Olen erikoistunut recovery- eli toipumisorientaatiota sekä yhteiskehittämistä tukevaan työnohjaukseen.

Toki toteutan myös perinteistä työnohjausta sote-alan ammattilaisille ja esimiehille. Tämän lisäksi tarjoan työnohjauksellista tukea vapaaehtoisille, vertaisille sekä kokemusasiantuntijoille.


Olen erikoistunut yhteiskehittämistä ja recovery-orientaatiota tukevaan työnohjaukseen, johon voivat osallistua esimerkiksi sote-alan ammattilaiset yhdessä kokemusasiantuntijoiden tai vertaisohjaajien kanssa. Työnohjaus voi olla myös näille ryhmille tai yksilöille erikseen järjestettyä, perinteisempää työnohjausta.

Kyseessä voi olla esimerkiksi puoli vuotta kestävä, 2-3 viikon välein toteutuva intensiivinen ohjausprosessi tai vaikkapa vuoden mittainen, n. kerran kuussa tapahtuva työnohjaus. Yhden työnohjauskerran kesto on vaihtelee 1,5 tunnista kahteen tuntiin ryhmän koon ja työskentelytavan perusteella. Prosessiin voidaan haluttaessa yhdistää myös sen tavoitetta tukevaa, useamman tunnin kestävää työpajatyöskentelyä.

Hyödynnän työnohjauksessa keskustelun lisäksi toiminnallisen ryhmätyön menetelmiä. Olen valmistunut toiminnallisen ryhmätyön ohjaajaksi (TRO) ja työnohjaajaksi Suomen Morenoinstituutista 2000-luvun alussa. Olen työnohjaajien valtakunnallisen järjestön Story:n jäsen.