Toiminnan ja palveluiden yhteiskehittämisessä tarvitaan myös joustavia, työkäytäntöjä, hankkeita sekä toimintaa välittömästi tukevaa tutkimusta ja arviointia.

Näihin voidaan liittää myös yhteis- ja kokemustutkimuksen sekä kokemusarvioinnin elementtejä, jolloin tutkijoina toimii kyseisestä toiminnasta tai palveluista kokemusta omaavia osallistujia, asiakkaita tai kokemusasiantuntijoita.