Luennoin ja koulutan mm. seuraavista aiheista:

- yhteiskehittäminen (orientointi, perusteet)

- kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminta, niiden merkitys
yhteiskehittämisessä

- recovery eli toipumisorientaatio osana yhteiskehittämistä

- asiakaskulttuuri ja palveluiden toimintakulttuuri: vastakkaisuudesta
kumppanuuteen

- luottamuksen rakentaminen yhteiskehittämisessä

- ryhmien ohjaaminen ammattilaisen ja vertaisohjaajan yhteistyönä

- klubitalotoiminta ja sen yhteiskehittämisen mahdollisuudet

- osatyökykyisten työllistäminen ja yhteiskehittäminen

- palveluiden kehittäminen erityisesti heikossa asemassa olevien ryhmien (mm. päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi syrjäytyneet) kanssa