Toteutan laadullista, käytäntöjä ja kehittämistyöstä tukevaa arviointia ja tutkimusta yhdistellen joustavasti esimerkiksi etnografisella otteella ja haastattelujen avulla koottuja aineistoja, tai kyselyjä ja laadullista aineistoa. Tämän lisäksi toteutan valtaistavan arvioinnin menetelmään perustuvia työpajoja sekä prosesseja. Yhteistyökumppaneinani toimivia kokemusasiantuntijoita voidaan kutsua mukaan tutkimus- tai arviointiaineiston keräämiseen esimerkiksi haastattelijoina ja aineiston analysointiin osallistujina.