Fasilitointi voi toteutua

työpajatyöskentelynä,

tutun kokouksen

yhteydessä tai vaikkapa

osana asiakasraadin

toiminnan kehittämistä

Toiminnalliset ja osallistavat ryhmätyömenetelmät ovat osa toteuttamaani fasilitointia ja räätälöin ne aina osallistujien toiveiden sekä tavoitteen pohjalta.

Fasilitoijana en ota kantaa käsiteltäviin aiheisiin tai asioihin, mutta voin tarjota sisällöllistä yhteiskehittämisen asiantuntemustani niissä kohdin, joissa siitä on hyötyä tavoitteeseen pääsemiseksi.

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentaneen PROSOS-hankkeen Lahden Asiakas osallistuu?-loppuseminaarissa 12.12.2018 oli monta sote-ammattilaista ja kokemusasiantuntijaa kertomassa, miten asiakkaat ja ammattilaiset voivta toimia yhdessä uudella tavalla & entistä innostavammin. Minun tehtävänäni oli kertoa yhteiskehittämisestä ja fasilitoida työpajaosuutta. Antoisa ja vilkas seminaari, jota oli mukavaa olla toteuttamassa. Kuvassa kanssani kokemusasiantuntijat Katri Salmi, Jouko Raunimaa ja Päivi Kirjavainen.