Fasilitoinnilla tarkoitetaan ihmisten yhteistoiminnan ja toimivan vuorovaikutuksen mahdollistamista sekä helpottamista. Latinan kielessä ’facilis’-sana tarkoittaa helppoa. Usein yhteiskehittämisen käynnistäminen ja sen ylläpitäminen edellyttää joko ulkopuolista fasilitaattoria tai työntekijöiltä riittäviä fasilitointitaitoja.Yhteiskehittämisen fasilitointi auttaa usein hyvin erilaisista lähtökohdista siihen osallistuvia ihmisiä - asiakkaita, eri ammattiryhmien, yksiköiden tai organisaatioiden edustajia - yhdistämään kokemuksensa, tietonsa ja osaamisensa mahdollisimman tasaveroisesti, luovasti ja innostavasti. Näin voidaan paremmin saavuttaa yhteiskehittämiselle asetetut tavoitteet.